Ampliació i reforma de l'Escola Marià Manent a Premià de Dalt

Superfície: 2.963 m²

Pressupost: 1.506.864 €

Data: febrer 2006

Direcció d'execució: Auding
Constructora: Torca

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: GISA / Departament d'Ensenyament