Escola La Muntanyeta a Bellvei

Superfície: 2.096 m²

Pressupost: 1.044.718 €

Data: juny 2002

Direcció d'execució: GPO

Constructora: Emcofa

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: GISA / Departament d'Ensenyament