Escola Sant Pau a Sant Pol de Mar

Superfície: 3.150 m²

Pressupost: 3.339.000 €

Data: gener 2009

Direcció d'execució: Arquitècnics

Constructora: Exisa

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: GISA / Departament d'Educació