Escola bressol municipal a Argentona

Superfície: 669 m²

Pressupost: 831.523 €

Data: març 2007

Direcció d'execució: Lluís Senán

Constructora: Faus

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: Ajuntament d'Argentona