Escola bressol municipal a Vilanova del Vallès

Superfície: 448 m²

Pressupost: 333.254 €

Data: juliol 2004

Direcció d'execució: Lluís Senán

Constructora: Monvial

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: Ajuntament de Vilanova del Vallès