Escola bressol municipal El Blauet i equipaments assistencials a Sant Celoni

Superfície: 1.736 m²

Pressupost: 2.473.427 €

Data: desembre 2008

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: Ajuntament de Sant Celoni