Escola Hostaleria FP St.Cugat

Superfície: 335,97 m²

Data: Febrer 2022

Autor: Eduard Prats Nadal, arquitecte

Autor col·laborador: Oriol Guiu Massó

Direcció d'execució: Joan Olona

Enginyeria: Quadrant Enginyers

Constructora: Artico

Promotor: Departament d'Ensenyament