Projecte Executiu de les noves piscines municipals de Subirats + Pla Ordenació Zona Esportiva d'Ordal  (en execució)

Superfície: 2.135,74m²

Superfície: 1.629,00 m²

Data: desembre 2021

Autor Principal: Eduard Prats Nadal, arquitecte

Autors col·laboradors: Iñaki Ozcàriz Raventós, Kathy Lindstrom, Oriol Guiu Massó, arquitectes

Renders:  Architecture On  Paper OAP

Promotor: Ajuntament de Subirats