Redacció i direcció de les obres  RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat

Pressupost: 393.583,67 € (IVA exclòs)

Data inici: 2021

Direcció d'execució/CSS : Joan Olona /Ramón Espelt 

Constructora: Viscola Grupo Constructor

Col·laboradors: Oriol Guiu i Jaume Balanyà

Promotor: INFRAESTRUCTURES

 

Institut Mediterrània, Castelldefels:  Obres per a la formació del nou sistema de recollida d'aigües pluvials, reparació voladius i altres adequacions.

Institut JL Sert, Castelldefels: Obres de reparació de patologies en façana.

Institut Bruguers, Gavà:  Obres de rehabilitació de façana per al compliment de l'exigència energètica.