Redacció i direcció de les obres RAM 2022 als Serveis Territorials a Girona: LOT 1

Pressupost: 479.961,51 € (IVA exclòs)

Data inici: 2022

Direcció d'execució: Beth Bacardit

Coordinació de Seguretat i Salut: Sonia Castelló

Arquitecte adjunt: Oriol Guiu Massó

Constructora: Construccions J Pallàs SL

Col·laboradors: MASALA Consultors SLP, Quadrant Enginyers

Promotor: INFRAESTRUCTURES

 

Escola Joan Maragall, Ripoll:  Obres de reforç de fonamentació per micro-pilotatge i altres adequacions.

Escola Mont Cós, Montagut: Obres d'ampliació de nova aula infantil i execució de rampes per a la millora d'accessibilitat.

Escola Veïnat, Salt:  Obres  per a la substitució i reparació de cobertes.