Reforma de la Seu de l'Agència Tributària de Catalunya

Superfície: 6.055 m²

Pressupost: 1.440.023 €

Data: novembre 2010

Autors: Eduard Prats Nadal i Pere Ramos Pascual

Promotor: GISA / Departament d'Economia i Finances