Adequació de la plaça de Vendre d'Argentona per a la col·locació de noves parades de mercat amb mòduls industrialitzats.

Superfície: 221 m²

Pressupost: 247.000 €

Data: Juliol 2017

Promotor: Ajuntament d'Argentona