Adequació del Cami Ral de Palou de Granollers

Longitud d'actuació: 1.400 m.

Data última fase: novembre 2009

Constructora: Coynsa 2000 (fase 2), Serxar (fase 1 i 3)

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: REGSA / Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (fase 2) i Ajuntament de Granollers (fase 1 i 3)