Urbanització del carrer Nou, Museu i Barcelona de Granollers

Superfície: 2.013 m²

Pressupost: 372.762 €

Data: novembre 2009

Constructora: Cyr Àrids

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: Ajuntament de Granollers