Urbanització de la plaça de la Caserna i del carrer Travesseres de Granollers

Superfície: 2.125 m²

Pressupost: 447.000 €

Data: març 2006

Constructora: Cyr Àrids

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: Ajuntament de Granollers