Urbanització del Passeig del Centenari de Vilanova del Vallès

Pressupost: 86.841.028 pts.

Data: setembre 2000

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: Ajuntament de Vilanova del Vallès