Remodelació de la plaça Bonanova de Granollers

Superfície: 980 m²

Pressupost: 128.198 €

Data: juny 2002

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: Ajuntament de Granollers