Reforma de la plaça Sant Miquel de Granollers (pendent execució obres)

Superfície: 2.135,74m²

Superfície: 15.351 m²

Pressupost: 1.156.180 €

Data: Gener 2015

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: Ajuntament de Granollers