Diseny d'una tanca mòbil per a la configuració d'un nou espai urbà i ampliació del pati de l'escola Joan Solans de Granollers (pendent execució obres)

Superfície: 2.135,74m²

Superfície: 1.600 m²

Pressupost: 125.348,44 €

Autors: Oriol Guiu Massó i Eduard Prats Nadal

Data: Octubre 2022

Promotor: Ajuntament de Granollers