Habitatge unifamiliar aïllat  a Santa Fe del Penedès

Superfície: 191 m²

Autors: Pere Ramos Pascual, Iñaki Ozcáriz i Eduard Prats Nadal

Promotor: Privat

 

Habitatge de primera residència per a un matrimoni i els seus fills entre el idíl·lic paisatge de les vinyes del Penedès. Un projecte amb sensibilitat i compromès amb la integració del paisatge, amb una arquitectura sostenible i  adient a l’entorn. L'ubicació privilegiada permet  la instal·lació de plaques fotovoltaiques  i assolir un consum d’energia elèctrica pràcticament  autosuficient.