Rehabilitació integral edifici modernista al carrer Consell de Cent de Barcelona

Superfície: 630 m² 

Data Obra: desembre 2018

Constructor: Edelbau

Autor: Eduard Prats Nadal, arquitecte

Promotor: Pratnadafi SL

 

Rehabilitació d’un edifici d’habitatges de 1900 de l’eixample de Barcelona, amb la instal·lació d’un ascensor per l’interior del pati de llums, i la conseqüent modificació del vestíbul de planta baixa sense alterar l’esperit original de la finca. També s’han recuperat les galeries originals de la façana posterior ajudant a millorar l’aspecte del conjunt dels interiors del patis d’illa.