Rehabilitació de façana modernista al carrer Enric Granados de Barcelona

Data: Octubre 2016

Constructor: Atyca SL

Autor: Eduard Prats Neadal, arquitecte

Promotor: Inmobiliària Canadell SA

 

 

Rehabilitació parcial d’una façana modernista d’un alt valor patrimonial, amb intervencions estructurals a la tribuna principal.

 


ALTRES REHABILITACIONS EN EDIFICIS:

 • Carrer Buenos Aires 60, Barcelona: Rehabilitació parcial de la façana principal d'edifici plurifamiliar en cantonada entre mitgeres.  Pressupost: 72.600€.  Data: Gener 2016
 • Carrer Indústria 12, Barcelona: Rehabilitació d'edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres.  Pressupost: 95.000€.  Data: Desembre 2014
 • Ronda Guinardó 58, Barcelona: Reparació de terrasses dels entresols en edifici plurifamiliar entre mitgeres.  Pressupost: 39.923€.  Data: Juliol 2014
 • Carrer Casanova 78, Barcelona: Rehabilitació de la façana posterior d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.  Pressupost: 31.800€.  Data: Febrer 2014
 • Carrer Rambla 121, Barcelona: Rehabilitació de cobertes i patologies vàries d'edifici plurifamiliar en cantonada entre mitgeres.  Pressupost: 40.510€.  Data: Juny 2013
 • Passeig de Sant Joan 131-133: Rehabilitació de patologies en façanes d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.  Pressupost: 39.820€.  Data: Juny 2013
 • Carrer Perill 17, Barcelona: Rehabilitació estructural d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.  Pressupost: 69.987€.  Data: Maig 2013
 • Carrer Argenter 7, Barcelona: Rehabilitació de la façana principal i coberta d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.  Pressupost: 25.000€.  Data: Novembre 2012
 • Carrer tigre 2, Barcelona: Rehabilitació de la façana principal i reparació estructural d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.  Pressupost: 5.320.000 pts.  Data: febrer 2001
 • Carrer Martínez de la Rosa 34-36, Barcelona: Rehabilitació de les façanes principal i posterior d'edifici plurifamiliar entre mitgeres. Pressupost: 10.500.000 pts. Data: febrer 2001
 • Carrer Còrsega 264, Barcelona: Rehabilitació de façanes principal i posterior d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.  Pressupost: 6.900.000 pts.  Data: octubre 2000
 • Carrer Petritxol 6, Barcelona: Rehabilitació de façana principal d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.  Pressupost: 5.500.000 pts.  Data: maig 2000
 • Carrer Torrent de l'Olla 45, Barcelona: Rehabilitació de la façana principal d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.  Pressupost: 4.704.439 pts.  Data: febrer 2000
 • Carrer Villaroel 21, Barcelona: Rehabilitació de la façana i reparacions estructurals de la coberta d'edifici plurifamiliar entre mitgeres.  Pressupost: 15.500.000 pts.  Data: octubre 1999